Pintura conductora

Pintura conductora

Conductiva total de lelectricitat per sota de 2 ohmnis, de color girs. Pintura monocapa ideal per a processos d’apantallament.

COMPRAR ARA

Demana el teu pressupost accedint al nostre Formulari